+421 915 353 555 sisisped@sisisped.sk

Nás

SiSiSped,
 s.r.o

Spoločnosť SiSi Sped, s.r.o. sa špecializuje na medzinárodnú kamiónovú dopravu, špedíciu – zasielateľstvo, prepravu tovaru a obchodnú činnosť. Od svojho vzniku prechádza neustálym vývojom, ktorým reaguje na potreby súčastných i budúcich zákazníkov. Sme schopní maximálne sa prispôsobiť požiadavkám a predstavám zákazníka za primeranú cenu. 

Naša spoločnosť má na dopravnom trhu stabilnú pozíciu. V autoparku spoločnosti sa nachádzajú vozidlá určené k prepravám od 100 kg do 24 000 kg. Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka, vysoká kvalita ponúkaných služieb a spoľahlivý vozový park. Každoročne investujeme do vzdelávania a modernizácie vozového parku našej spoločnosti. 

Spoločnosť je od roku 2009 držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000 / EN ISO 9001: 2000

Prepravu tovaru zabezpečujeme plachtovými návesmi. 

Prepravujeme: 
» tovar podliehajúci dohode ADR o preprave nebezpečných vecí 
» priemyselný tovar 
» tovar poistený podľa dohovoru CMR 

Vozidlá 
» sú výlučne značky Volvo, Scania a Man – špičková švédska a nemecká kvalita 
» sú vybavené navigačným a sledovacím systémom 
» sú vybavené GSM zariadeniami s roamingom 
» spĺňajú emisné normy EURO 5 a EURO 6 
» sú pod právnou ochranou DAS 
» sú podrobované pravidelným servisným prehliadkam v autorizovanom servise s 24 hodinovou servisnou službou v rámci celej Európy 

Dovoľte nám Vás presvedčiť, že sme pre Vás tým najlepším partnerom

Kontaktujte nás