O nás


Spoločnosť SiSi Sped, s.r.o. sa špecializuje na medzinárodnú kamiónovú dopravu, špedíciu – zasielateľstvo, prepravu tovaru a obchodnú činnosť. Od svojho vzniku prechádza neustálym vývojom, ktorým reaguje na potreby súčastných i budúcich zákazníkov. Sme schopní maximálne sa prispôsobiť požiadavkám a predstavám zákazníka za primeranú cenu.

Naša spoločnosť má na dopravnom trhu stabilnú pozíciu. V autoparku spoločnosti sa nachádzajú vozidlá určené k prepravám od 100 kg do 24 000 kg. Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka, vysoká kvalita ponúkaných služieb a spoľahlivý vozový park. Každoročne investujeme do vzdelávania a modernizácie vozového parku našej spoločnosti.

Spoločnosť je od roku 2009 držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2000 / EN ISO 9001: 2000.


Prepravu tovaru zabezpečujeme plachtovými návesmi.

Prepravujeme:
» tovar podliehajúci dohode ADR o preprave nebezpečných vecí
» priemyselný tovar
» tovar poistený podľa dohovoru CMR

Vozidlá
» sú výlučne značky Volvo, Scania a Man - špičková švédska a nemecká kvalita
» sú vybavené navigačným a sledovacím systémom
» sú vybavené GSM zariadeniami s roamingom
» spĺňajú emisné normy EURO 5 a EURO 6
» sú pod právnou ochranou DAS
» sú podrobované pravidelným servisným prehliadkam v autorizovanom servise s 24 hodinovou servisnou službou v rámci celej Európy